Onze Logopediepraktijken in Loenen, Twello en Terwolde

Ons team bestaat o.a. uit de volgende specialisten:

 • preverbale logopedist
 • dyslexiespecialist
 • Trainer Totale Communicatie
 • OMFT specialist (afwijkende mondgewoonten)
 • taalwetenschapper (universitair niveau)
 • Sensorisch Integratief Therapeut
 • spraak-taalpatholoog io
 • stemdeskundigen
 • meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a in spraak- en taalstoornissen bij    kinderen(o.a. in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met pdd-nos, McDD

   Ook behandelen wij:

 • afasie
 • dysartrie
 • dysfagie (slikstoornissen)
 • meertaligheid bij volwassenen en kinderen
 • broddelen
 • stotteren
 • schisis
 • ademstoornissen
 • problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken
 • auditief geheugen
 • auditieve verwerkingsproblemathiek(overig)
 • gehoorstoornissen
 • communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
 • denkstimulerende gespreksmethodiek (DMG) bij slechthorendheid/doofheid: het leren liplezen (spraakafzien)
 • lees en spellingsproblematiek (onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is gebaseerd op best practice principes)

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun carriéremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden en eten en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig zelf te kunnen.

De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbaleontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.