Vestiging Logopediepraktijk Loenen

Op dinsdag 2 september 2008 worden de deuren van Logopediepraktijk Loenen aan de Hoofdweg 47, het parochiehuis, in Loenen geopend.

De praktijk wordt gestart om invulling te geven aan de groeiende zorgvraag naar logopedie in Loenen. Cliënten kunnen zonder wachten, dichtbij huis, direct met de behandeling starten.

Onze visie: “Samenwerken aan zorg in een goed zorgklimaat!” betekent dat wij met een groot netwerk van verschillende disciplines in de medische wereld en daarbuiten zorg verlenen.
Samen werken betekent geen wachtlijst. Dat betekent dat wij het hele jaar door logopedische behandelingen verzorgen. Elke cliënt mag binnen één week na aanmelding starten met zijn/ haar therapie.

Goed kunnen communiceren is van belang. Zonder een goede ontwikkeling van de taal wordt leren op school moeizamer. Integreren van de samenleving is afhankelijk van het spreken en gebruik van de stem. Soms is de stem van levensbelang: bijvoorbeeld bij het roepen van hulp of het waarschuwen van een ander.
Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Wat we aan vaardigheden hebben ontwikkelt bepaalt ook wat we voor een ander kunnen betekenen. De logopedist kent de manier waarop u het duidelijkst spreekt, stem geeft, hoort en eenvoudigst slikt.

De doelen van de logopediepraktijk zijn het vergroten van de communicatieve en de eet- en drinkmogelijkheden van de mens op een natuurlijke manier. Met een enthousiast team kunnen we veel specialistische behandelingen geven op het gebied van taal, lezen, schrijven, spraak, eten en drinken, overige mondgewoonten, stem, presentatievaardigheden en gehoor.  

Behandelend logopedist in Loenen (nu Medisch Centrum Twello) zal Evelien Witteveen zijn. Evelien is all-round logopedist. Ze werkt met mensen van alle leeftijden en alle typen ontwikkelingsbeperkingen.
Zij specialiseerde zich op het gebied van afwijkende mondgedrag, geeft Oro-myofunctionele therapie (mondtrainingen) en traint o.a. met mensen met neurologische stoornissen zoals afasie, dysartrie en de ziekte van Parkinson.

De logopedist behandelt in principe in de praktijk in Loenen en kan op verzoek bij u aan huis komen.
Logopediepraktijk Loenen wil mensen van alle leeftijden de kans geven te groeien.

Logopedie kan particulier en zakelijk worden ingezet.
Bij een medische indicatie worden alle logopedische behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. U haalt hiervoor een verwijzing bij uw huisarts/ specialist*.
Particulieren en werkgevers kunnen de behandeling/ presentatietraining vergoeden en op maat inrichten.

Een huisarts, peuterspeelzaalleidster, schoollogopedist, leerkracht, tandarts, orthodontist, psycholoog, orthopedagoog, wijkverpleegkundige of specialist in het ziekenhuis kunnen u ook aanraden te starten met een logopedische behandeling.

Neem voor vragen contact op met de logopedist.

Wij zijn u graag van dienst,

LOGOPEDIEPRAKTIJK LOENEN
Gestart in Loenen, nu gevestigd in het Medisch Centrum Twello

Logopedist Evelien Witteveen is bereikbaar op 06-11443077